مفكرة الاحداث

فلسطين | جنبش المجاهدین: تحریم های آمریکا در فهرست درخواستهای صهیونیست است


نائل ابو عوده" عضو جنبش مجاهدین " در مصاحبه با "یونیوز" گفت :"ادامه تحریم های آمریکا علیه ملت ایران باعث ایجاد مشکلات بسیاری در بخش های مختلف این کشور به خصوص در سطح انسانی شده است و این امر مخالف تمام قوانین و میثاق های بین المللی است "

وی ادامه داد :" سازمان ملل امروز خواهان برداشته شدن تحریمها علیه ملت ایران است و تحریم های آمریکایی که در فهرست درخواست رژیم صهیونیستی قرار دارد فقط یک تحریم ساده نیست بلکه ایجاد جهانی سازی جدید در افزایش رنج های ملت ایران است "

- سخنان أبو عودة

- عضو مجاهدين / نائل ابو عودة