مفكرة الاحداث

فلسطين | شهاب: تمام کشورهای عضو شورای امنیت ،تحریمهای ایران را احمقانه می دانند


داود شهاب" عضو جهاد اسلامی در مصاحبه با "یونیوز"، گفت :" دولت آمریکا ، دولتی بسیار شرم آور است که برای تقویت ثبات در جهان کاری انجام نمیدهد بلکه تمام هدف این دولت ،جلوگیری از تلاش کشورهایی است که برای کاهش تنش در جهان فعالیت میکنند "

"شهاب" در ادامه گفت:"تحریم های آمریکا علیه ایران ، نشات گرفته از رفتار قلدور مآبانه آمریکا ست و این امر گامی مخالف تمام میثاق های بین المللی بوده و مخالف تمام خواسته های کشورهای شورای امنیت است

وی افزود :" تمام کشورها تحریم های ایران را رد کرده و آن را نتیجه سیاستهای احمقانه دولت امریکا میدانند که آن مخالف حکمت و مسئولیت است

-مصاحبه یونیوز با شهاب

- عضو جهاد اسلامی / داود شهاب