مفكرة الاحداث

لبنان | عون : برای بازگشت آوارگان سوری به ما کمک کنید


به گزارش "یونیوز"، ميشال عون" رئیس جمهور لبنان در هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل گفت :"لبنان به میثاق های سازمان ملل پایبند است و خواهان اجرای اصلاحات در لبنان بر اساس قوانین سازمان ملل هست"

وی از سازمانها و کشورهای دوست در حمایت و کمک به لبنان برای پشت سرگذاشتن چالشهای انفجار بندر بیروت و حل بحران اقتصادی و مالی تشکر کرده و اعلام کرد : از جهانیان می خواهیم برای بازگشت امن آوارگان سوری به سرزمینشان به لبنان کمک کنند زیرا دیگر لبنان نمیتواند مسئولیت حضور این آوارگان را تحمل کند . "

وی تاکید کرد : " دیگر نمیتوانیم به استقبال از آوارگان که تعداد آنها بیشتر از تعداد شهروندان لبنانی شده اند ادامه دهیم "

عون ادامه داد :" این دشواریها لبنان را از ادامه نقش آفرینی مثبت در صحنه بین المللی باز نداشته و کشورمان با سازمان ملل و جامعه جهانی روابط مثبت خود را ادامه خواهد داد"

- سخنان عون

- رئیس جمهور لبنان / ميشال عون