اخبار العالم

عراق | الصميدعی در دیدار با شهریاری: رفتار برادرانه ایران با اهل تسنن بسیاری از فتنه ها را ناکام کرد


به گزارش یونیوز شیخ مهدی الصمیدعی مفتی اهل تسنن عراق گفت:«برخورد برادرانه ایران با اهل تسنن در بسیاری از فتنه های مذهبی را ناکام کرد.»

الصمیدعی در استقبال از حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در دار الافتاء عراق مهمترین چالش هایی که عراق و منطقه و جهان اسلام با آن ها روبه رو هستند با وی بحث و بررسی کرد. در این دیدار به طرح های دشمنان برای ایجاد تفرقه و فتنه و جنگ بین مسلمانان هم پرداخته شد.

مفتی عراق بیان داشت:«بزرگ ترین مسئولیت امروز ما حفظ همبستگی و انسجام بین مسلمان و دوری از تبعیض های نژادی و فرقه ای است.»

حجت الاسلام شهریاری هم در این دیدار گفت:«تنها راه، حفظ منافع امت اسلامی و حمایت از آن در برابر طمع بیگانگان است. چاره این امر، همکاری، همبستگی و اتحاد گروه های مختلف مسلمان است.»

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در اشاره به آن بخش از سخنان الصمیدعی پیرامون تقسیم عراق به نقل از اظهارات سابق بایدن رئیس جمهور آمریکا بیا نداشت:«آیا بایدن امروز می تواند دیدگاه خود را نسبت به تقسیم عراق تکرار کند؟ آیا شراط امروز عراق اجازه تکرار این ایده را به او می دهد؟»

او ادامه داد:«اگر بایدن می خواهد رئیس جمهور موفقی در سیاست های خود در قبال سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی باشد باید دست از طرح شوم تقسیم عراق بردارد؛ زیرا دوره سیاست های ترامپی و تک قطبی پایان یافته و آمریکا رو به افول است.»

حجت الاسلام شهریاری ضمت تأکید بر این که تنها راه رسیدن به اقتدار و عظمت جهان اسلام ادامه طرح نزدیک شدن طایفه های اسلامی به یکدیگر است افزود:«این گونه وحدت میان امت اسلامی برقرار می شود و اینگونه می توانیم نقش کشورهای استکبار و در رأس آن ها آمریکا را محدود کنیم.»