اخبار العالم

سوريه | نفتکش های ایرانی در راه خود به سوریه اند


به گزارش یونیوز وب سایت های غربی پنج شنبه اعلام کردند که نفتکش های ایرانی امروز جمعه به سوریه خواهند رسید.

وب سایت «تانکر تراکرز» متخصص در ردیابی نفتکش ها اعلام کرد که قرار است چندین نفتکش ایرانی روز جمعه به سوریه برسند و این حامل نفتکش ها حدود یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام ایرانی هستند..

به گفته این وب سایت قرار است 3 نفتکش ایرانی امروز جمعه به بندر بانیاس برسند و اولین دو نفتکشی که خواهند رسید حامل یک میلیون و 400 بشکه نفت می باشند.

وب سایت «تانکر تراکرز» همچنین نوشته است سومین نفتکش ایرانی قرار است از کانال سوئز مصر عبور کند و بعدها به سوریه برسد. این وب سایت، تاریخی برای رسیدن این نفتکش بیان نکرده است.

در همین راستا، منابعی در 17 ماه اوریل گذشته از ایجاد اتاق عملیات مشترک روسی-ایرانی-سوریه ای به منظور تأمین ارسال امن و با ثبات امدادات نفتی، گندم و دیگر مواد را به بنادر سوریه در دریای مدیترانه خبر داده بودند.

به گفته این منابع فعالیت این اتاق مشترک مربوط به ایجاد هماهنگی های متعدد برای تأمین رسیدن نیازهای نفتی در درجه او به بنادر سوریه به ویژه پس از شدیدترین بحرانی است که این کشور طی دهه های گذشته و به دلیل بسته شدن کانال های ارسال نفت، برای نخستین بار با آن رو به رو شده است.